Ecumenismul, panerezia care are ca obiectiv surparea din temelie a Sfintei Biserici Ortodoxe

Autor
Ieromonah Macarie Banu
Tipar
Articol
Topic
Secte și Ecumenism
Ecumenismul-panerezia-care-are-ca-obiectiv-surparea-din-temelie-a-Sfintei-Biserici-Ortodoxe

Marea înșelăciune provine din faptul că: Deși se păstrează majoritatea detaliilor exterioare ale turnului (forma exterioară a cultului Bisericii), se surpă din temelie principiile - dreapta credință, dogmele, sfintele canoane și Sfânta Tradiție - care au rolul de a păstra

Duhul adevărat al Sfintei Biserici.

Pentru amorțirea conștiinței credincioșilor mulți spun că nu s-a schimbat nimic în slujbele Bisericii, aruncând în ochii poporului niște detalii exterioare și ascunzând faptul că la adunarea din Creta s-a lovit exact la temelia Bisericii, strâmbând chiar Dogma despre Sfânta. 

Etapele pregătitoare viclene și premisele false ale „Sinodului” din Creta 1948: Înfiinţarea Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB).

Începutul mişcării ecumenice datează din 1844, o dată cu crearea organizaţiei YMCA de către George Williams, pastor anglican. Ulterior se constituie nenumărate alte organizaţii internaţionale până când în 1948 se grupează în WCC (World Council of Churches), CMB (Consiliul Mondial al Bisericilor), aşa cum îl cunoaştem noi.

„În prezent Bisericile membre ale CMB sunt în număr de 348 și provin din mai mult de 110 de țări din toate continentele.

Printre acestea se află aproape toate Bisericile Ortodoxe din întreaga lume, precum și numeroase Biserici care s-au format pornind de la Reforma protestantă din secolul al XVI-lea (Biserica anglicană, baptistă, luterană, metodistă și reformată) și un mare număr de Biserici unite și independente.

Biserica Ortodoxă Română a aderat la Consiliul Mondial al Bisericilor în anul 1961, împreună cu Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România.

Biserica Romano-Catolică nu este membră a Consiliului Mondial al Bisericilor, dar colaborează cu acesta în calitate de observator”.

(http://www.oikoumene.org/en/member-churches)

Biserica Ortodoxă a Georgiei (1977) şi cea din Bulgaria(1998) s-au retras din CMB.

Pe site-ul oficial al CMB se menționează că acest consiliu este „o comunitate de Biserici care merg spre o unitate văzută ce constă într-o singură credință și o singură comuniune euharistică”. Caracterul ecumenist al acestei organizaţii este declarat. Ecumenismul promovat de acest consiliu se vede și din amestecătura de 348 de „denominațiuni creștine” membre ale consiliului, dintre care menționăm: adventiștii, anglicanii, baptiștii, luteranii, penticostalii, metodiștii, reformații, monofiziții și, din păcate, reprezentanți ecumeniști din Biserica Ortodoxă. Printre scopurile declarate este şi acela că „Bisericile membre sunt angajate în slujirea semenilor aflaţi în suferinţe şi dificultăţi materiale, prin promovarea dreptăţii şi păcii sociale, precum şi apărarea integrităţii creaţiei lui Dumnezeu”.

1950: Declaraţia de la Toronto

La doi ani după prima Adunare Generală a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Amsterdam, Comitetul Central al CMB a elaborat o declaraţie care împreună cu Constituţia CMB este considerată unul dintre pilonii mişcării ecumeniste, fiind numită chiar „Magna Charta” a CMB. Scopul acestei declaraţii, scrisă într-un limbaj ambivalent, a fost elaborarea unei concepţii despre ceea ce reprezintă şi ce nu este CMB.

În Declaraţia de la Toronto, pe care sinodul din Creta o consideră de importanţă capitală pentru participarea sa la CMB, prevalându-se unele precizări care par a proteja Biserica Ortodoxă, există un text care spune că „Bisericile membre ale Consiliului mondial recunosc în celelalte biserici elemente ale Bisericii celei adevărate” text evident eretic.

1961: Aderarea BOR la CMB „Biserica Ortodoxă Română a devenit membră a CMB, începând cu anul 1961, participând până în prezent la toate Adunările Generale ale Consiliului, în diferitele comisii şi comitete de lucru, pe temele specifice ale dialogului intercreştin, precum şi în contextul mai larg al implicării creştinilor în rezolvarea problemelor actuale şi în contextul provocărilor lumii contemporane, precum: dreptatea şi pacea socială, dialogul cu alte religii, protejarea mediului înconjurător, apărarea demnităţii şi valorii fiecărei persoane umane, etc.”.

http://patriarhia.ro/secretarul-general-al-consiliului-mondial-albisericilor-in-romania-8092.html

Din cartea Ieromonahului Macarie Banu „Trezvie si Iubire”, paginile 143,144 .

 

Etichete

Secretul lui Polichinelle - Informația care aruncă totul în aer - Coronavirusul a fost o alarmă falsă globală

Autor
Alecsandru Ion @ Capital.ro
Tipar
Știre
Topic
Anti-sistem

Un document intern de 93 de pagini întocmit de mai mulți experți medicali externi, la comanda Ministerului de Interne de la Berlin, denunță măsurile adoptate de autoritățile germane împotriva noului coronavirus.

Guvernul federal german și mass media centrale de la Berlin încearcă să gestioneze un uriaș scandal, declanșat după publicarea pe căi neoficiale a unui raport întocmit de Ministerul de Interne german, în care se contestă retorica adoptată de autorități cu privire la epidemia de coronavirus.

Cele mai controversate pasaje ale documentului vorbesc despre faptul că pericolul reprezentat de COVID-19 a fost supra-estimat, iar noul coronavirus nu depășește nivelul considerat normal în ceea ce privește amenințarea sănătății publice.

”Statul german a produs fake news”

În plus, oamenii care au fost consemnați în statistici ca fiind decedați ca urmare a COVID-19 sunt cei care ar fi murit oricum pe parcursul lui 2020, fie de bătrânețe, fie din cauza bolilor și a organismelor lor slăbite de stresul cotidian, inclusiv din cauza celor 150 de viruși care circulă liber în acest moment.

La nivel global, pe parcursul unui trimestru, nu au fost mai mult de 250.000 de decese cauzate de noul coronavirus, în comparație cu 1,5 milioane de morți (25.100 în Germania) doborâți de valul gripal din 2017-2018.

Etichete

Sfântul Iustin Popovici: Despre rugăciune - Rugaţi-vă neîncetat

Autor
Sfântul Iustin Popovici
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături

Atunci când nu e împreună cu Dumnezeu, omul este tot­deauna jucărie a diavolului. Şi diavolul se distrează cu el: fie îi umple sufletul cu gânduri necurate, fie îi aşază în ini­mă dorinţe rele, fie îi aprinde limba de vorbe murdare, fie îl predispune spre clevetire, bârfe, tâlhărie, desfrânare şi orice altă faptă rea. Şi în acest fel se continuă până când omul îşi va aminti de Dumnezeu, va veni la biserica lui Dumnezeu şi va cădea înaintea lui Dumnezeu. Atunci el este în întregi­me în cer, nu-l pot ajunge nici păcatele, nici dracii, nici răul omenesc pământesc. Atunci este apărat de către îngeri, de către Sfinţii lui Dumnezeu, care prin focul rugăciunilor lor ard tot răul care se ridică împotriva lui din lume şi din iad, de la oameni şi de diavol.

Ştiţi oare, fraţilor, care este cea mai înfricoşătoare ar­mă omenească pe pământ, armă nebiruită şi atotbiruitoare? Rugăciunea! Căci prin rugăciune omul îşi încredinţează lui Dumnezeu întregul suflet, toată inima, toată viaţa, şi Dumnezeu devine Apărătorul şi Purtătorul lui de grijă. Ce pot face atunci oamenii sau dracii? Nimic! De aceea Domnul ne-a şi poruncit: „Rugaţi-vă neîncetat”.

În biserică, în biserica lui Hristos ne încredinţăm pe noi înşine prin rugăciune lui Dumnezeu şi El ne învaţă Adevă­rul Său Dumnezeiesc veşnic, Binele Său Dumnezeiesc veşnic… Şi cu cât mai mult se roagă omul lui Dumnezeu, cu atât mai mult simte în sine puterea de a se opune oricărui rău, oricărui păcat, oricărui demon. Iar aceasta se întâmplă din cauză că prin rugăciune omul creşte tot mai mult în tot bi­nele Dumnezeiesc, în tot adevărul şi dreptatea Dumnezeias­că. Şi în toată bucuria duhovnicească. Şi nimeni nu-i poate lua această bucurie şi fericire, nici pe pământ, nici în cer.

În această lume suntem la război: ne luptăm pentru via­ţa veşnică prin sfintele virtuţi, îndeosebi prin rugăciune şi răbdare. De aceea sarcina noastră principală este să ne în­armăm cu rugăciunea neîncetată. Iar aceasta se obţine prin silinţa noastră continuă către rugăciunea neîncetată, prin si­linţa întregii noastre puteri duhovniceşti, până când rugă­ciunea va deveni respiraţia de fiecare clipă (secundă) a su­fletului nostru. Să transformăm fiecare clipă liberă a vieţii noastre măcar într-un suspin de rugăciune, într-un strigăt de rugăciune, într-un plâns de rugăciune. Porunca atotmântuitoare a Evangheliei este să ne rugăm neîncetat. Vrei ca gân­durile tale să fie curate şi sfinte? Încheie fiecare gând prin rugăciune.

Pentru voi cel mai important este să vă umpleţi mintea de rugăciune, astfel încât fiecare gând să se verse de la sine în rugăciune, să se încheie cu rugăciunea. Din mintea unită, împletită şi contopită cu rugăciunea, ca dintr-un izvor curat şi luminos totdeauna vor ieşi şi se vor revărsa gânduri cu­rate şi sfinte: ea va gândi cu Hristos Dumnezeu. Pentru nevoitorul iubitor de Hristos idealul este atins deja pe pământ: fiecare gând să-l închei cu Domnul Iisus Hristos – Dumnezeu şi Om. În acest scop se cuvine să ne rugăm la început cu rugăciuni scurte, ca acestea: „Doamne Atotmilostive, învaţă-mă să mă rog”, „Doamne, dă-mi să privesc lumea prin rugăciune”. Rugăciuni de acest fel trebuie să înălţăm către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, către marii sfinţi, îndeosebi către Sf. Ioan Gură de Aur. Cel mai adesea însă se cuvine să te rogi cu acea rugăciune care se va lipi de inimă sau o va încălzi.

Sfântul Iustin Popovici

PROFEȚIE A CUVIOASEI MACARIA: ,,VOR FACE LISTE CU CEI CE MERG LA BISERICĂ"

Tipar
Articol
Topic
Profeți și Profeții
Semnele Timpului
Viața Bisericii

Vremea prigoanei e aproape. Vor face lucrurile așa de încurcate, că omul nu va mai fi în stare să-și mântuiască sufletul. VOR FACE LISTE CU CEI CE MERG LA BISERICĂ. Vă vor prigoni fiindcă vă rugați lui Dumnezeu. Trebuie să vă rugați așa încât să nu știe nimeni, rugați-vă în tăcere! Vă vor chinui: „Nu avem nevoie de credincioși”, vor zice ei.

Cuvioasa Macaria

Dragi credincioși,

Vă aducem la cunostință modificarea orelor de acces in biserică  pentru închinare a părinților cu copiii mici și a celorlalți credincioși care nu sunt pe lista de participare la Sfânta Liturghie. Începând de duminică, 14.06.2020, accesul  se face (doar duminica) între orele 11:00-11:30. 

ACCESUL LA SFÂNTA LITURGHIE SE FACE CA ȘI PÂNĂ ACUM PE BAZĂ DE LISTĂ, în limita locurilor disponibile, astfel încât să fie garantată păstrarea distanței minime de 1.5 m între persoane. Vă rugăm să consultați pentru detalii pagina noastră de internet: https://www.biserica-romana-berlin.de/

Părintele Dumitru Stăniloaie: Patimile produc o sfâşiere şi o dezordine în ființa noastră şi, prin aceasta, o slăbire a ei

Autor
Părintele Dumitru Stăniloaie
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Patimile produc o sfâşiere şi o dezordine în ființa noastră şi, prin aceasta, o slăbire a ei. Dar ele nu au acest efect numai asupra subiectului lor. Ele produc o dezordine şi în relaţiile dintre subiectul lor şi semenii lui. Lăcomia unuia provoacă lăcomia altuia, ca apărare a aceluia de lăcomia primului. Aproape orice patimă caută să reducă pe semeni la treapta inferioară a unor obiecte. Dar aceia caută să se apere, iar din această apărare se naşte o luptă, care adeseori nu se opreşte la simpla apărare, ci merge la rândul ei până la tratarea celui dintâi subiect al patimilor ca obiect. Desfrânatul uzează de alte persoane ca de obiecte ale plăcerilor lui; dar prin acestea le face şi pe acelea desfrânate, care caută la rândul lor să uzeze de alte persoane ca de obiecte.

Părintele Dumitru Stăniloaie

Sfântul Părinte JUSTIN de la Petru Vodă, la ȘAPTE ANI de la sălășluirea în Împărăția Cerurilor. Sâmbătă – 13 iunie, pomenire la mănăstirea de călugări, marți – 16 iunie, pomenire la mănăstirea de maici

Tipar
Eveniment
Topic
Sfinți și Învățături
Viața Bisericii
Viețile Sfinților

A venit și clipa așteptată de mulți, dar nedorită de o mână de potrivnici, ce nu l-au înghițit pe Părintele Justin nici cât era în viață, și poate mai mult, nici după trecerea la Domnul. Firesc ar fi fost ca la șapte ani, trupul Cuviosului Părinte Justin Pârvu să fie dezgropat, căci așa și-a dorit și sfinția sa și la fel a procedat, în nenumărate rânduri, cu osemintele camarazilor săi aflate în diferite locuri din țară. Astfel găsiți în biserica Mănăstirii Petru Vodă, în două racle aflate la închinare, craniile mai multor mărturisitori din temnițele comuniste, iar trupurile lor aflate în cimitirul mănăstirii. Este o tradiție lăsată cu limbă de moarte de starețul și ctitorul de la Petru Vodă, prea-iubitul nostru Părinte Justin. Doar, că din păcate, această rânduială a fost oprită, și cu durere în suflet vom asista că tocmai Părintelui Justin îi va fi aplicată această interdicție.

Unii zic că ar fi decizia sinodului BOR, alții spun că e datorită conducerii actuale a mănăstirii. Dumnezeu le știe mai bine, iar ceea ce noi știm este că lumina nu poate fi ținută sub obroc și când va rândui Domnul, Părintele Justin fi-va proslăvit ca sfânt, în ciuda tuturor potrivnicilor Învierii.

Facem cunoscut, că sâmbătă, 13 iunie, se va oficia la Mănăstirea Petru Vodă parastasul de pomenire de 7 ani a Părintelui Justin, precedat de slujba de priveghere în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Un alt parastas va avea loc chiar în ziua trecerii la Domnul, pe 16 iunie, la Mănăstirea de maici, Paltin Petru-Vodă.

În conștiința poporului român, Părintele Justin a rămas ca un sfânt, ce le ascultă durerile de data aceasta din ceruri, ca unul ce a câștigat multă îndrăznire către Domnul și mijlocește pentru poporul, pe care l-a iubit așa de mult, cu prețul vieții sale, până la sfârșit.

Nădăjduim ca prăznuirea de anul acesta să fie prilej de bucurie sufletească celor ce vor participa cu dragoste și inimi smerite la pomenirea de 7 ani a marelui Duhovnic al Neamului românesc, Părintele Arhimandrit Justin Pârvu.

Să avem parte de rugăciunile cuvioșiei sale și să nu pregetăm a-i urma și noi, la rândul nostru, viața, nevoința, dragostea către aproapele, mărturisirea credinței și mai presus de toate, dragostea nemărginită față de Dumnezeu!

site-ul revistei Atitudini

Staretul Filotei Zervakos: Treziți-vă, căci ne îndreptăm spre sfârșit, spre moarte, pentru că ziua celei de-a doua veniri a Domnului se apropie

Autor
Starețul Filotei Zervakos
Tipar
Mărturie
Topic
Apocalipsa - Vremurile din urmă
Duhovnici și Învățături
Ortodoxia în Lume

E vremea să vă treziți din somn. Sculați-vă, aruncați departe somnul nepăsării, ca să nu vă găsească vrăjmașul dormind și să vă omoare. Treziți-vă, căci ne îndreptăm spre sfârșit, spre moarte, pentru că ziua celei de-a doua veniri a Domnului se apropie. Treziți-vă ca să luptați în puținul timp care v-a mai rămas, căci vine ceasul când nimeni nu va mai putea lucra.

Starețul Filotei Zervakos

Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum - Aveti grijă că vor veni timpuri grele

Tipar
Mărturie
Topic
Apocalipsa - Vremurile din urmă

Vor veni vremuri grele!!!

Aşa o să vă uscati şi voi cum e pădurea asta uscată. 

Aveti grijă că vor veni timpuri grele. 

La urmă de tot n-or să mai fie preoti, uşile încuiate, au să plângă lacătele la uşi, că nu va mai fi cine să facă slujbă. 

Să vă duceti după un preot cu un picior încăltat şi unul descăltat. 

Cât îi aveti acum, cercetati-i şi împărtăşiti-vă. 

Atunci se va închide cerul şi nu veti mai avea de unde lua credintă. 

Aceea pe care o aveti, aceea să o păstrati. 

Să nu vă mândriti, să nu mintiti, faceti bine, căci dacă faceti păcate piere şi credinta. 

O părticică mică în adâncul inimii stă ascunsă acolo şi dacă faceti o faptă bună mai prinde şi ea viată, e veselă. Dar dacă voi nu faceti nimic, nu postiti, nu vă rugati, nu faceti milostenii, se micşorează, se micşorează… şi gata.

• Extras din Profeţii şi mărturii creştine pentru vremea de acum, Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria 2008, p. 388

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH LUCA AL CRIMEII - doctor fără de arginţi

Data prăznuirii

Troparul Sfântului Ierarh Luca, glasul al III-lea:
„Nou sfânt al Mângâietorului te-a arătat pe tine, Luca, harul, în vremuri de necazuri şi prigoană, că bolile ca un doctor le-ai tămăduit şi sufletele ca un păstor le-ai călăuzit, Părinte cinstite, pildă a călugărilor şi a mirenilor, roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.”

Paraclisul Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeii

Data prăznuirii

Preotul: Binecuvântat este Dumnezeul nostru ... Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia... Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm (de 3 ori), Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea... Dumnezeu este Domnul... (de 3 ori).

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

O situație ieșită din comun!

Tipar
Articol
Topic
Atitudini și Analize
Oameni și Locuri

O femeie credincioasă care lucrează la cablaje, în Câmpulung, știind că va fi scanată la intrarea la serviciu, s-a însemnat pe frunte cu semnul Sfintei Crucii. La intrare, când a apropiat scanerul de frunte... ce temperatură credeți că a indicat? ERROR spre stupefacția tuturor! Și aceasta nu doar o dată, ci de trei ori, după ce aparatul a funcționat și după ce au mai fost scanate și alte persoane intre timp. De aici înțeleg cel puțin două lucruri: faptul că tehnologia asta are ceva necurat și apoi faptul că semnul Sfintei Cruci este viu și lucrător în omul credincios și are putere mai mare decât orice tehnologie.

P. S.: Întâmplarea este reală, dar poza nu este a credincioasei din Câmpulung, ci a unei Deputate din Scoția, linșată mediatic pentru că a venit în Parlament cu o cruce desenată pe frunte...

[OFICIAL] Cifrele și scopurile reale ale pandemiei. Pentru o judecată limpede.

Autor
Mircea Pușcasu
Tipar
Articol
Topic
Atitudini și Analize

CDC a dat publicității cifrele recente ale epidemiei. Astfel oficialii americani afirmă că mortalitatea Covid 19 in rândul simptomaticilor este de 0.4%. Foarte mică, dar mai trebuie să ținem cont de faptul că mortalitatea se calculează la numărul de infectați, nu de simptomatici.

Astfel adăugându-se și infectații asimptomatici, care conform estimărilor minime emise de CDC ar fi 36%, atunci mortalitatea se arată a fi in jur de 0.26%.  Iar dacă luăm in calcul estimările specialiștilor independenți care afirmă că asimptomatici sunt in jur de 80%, mortalitatea Covid19 este sub 0.1%.

Asta in condițiile în care la numărul morților Covid 19 au fost băgați paușal toți morții care aveau și Sars-Cov-2 forme ușoare, medii sau asimptomatice, dar care au murit din cauza unor afecțiuni terminale, ba chiar cazuri de accidente, sinucideri sau decedați trecuți la Covid19 din motive birocratice sau pecuniare.

 

Sfântul Iustin Popovici: Despre rugăciune

Autor
Sfântul Iustin Popovici
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături

Atunci când nu e împreună cu Dumnezeu, omul este tot­deauna jucărie a diavolului. Şi diavolul se distrează cu el: fie îi umple sufletul cu gânduri necurate, fie îi aşază în ini­mă dorinţe rele, fie îi aprinde limba de vorbe murdare, fie îl predispune spre clevetire, bârfe, tâlhărie, desfrânare şi orice altă faptă rea. Şi în acest fel se continuă până când omul îşi va aminti de Dumnezeu, va veni la biserica lui Dumnezeu şi va cădea înaintea lui Dumnezeu. Atunci el este în întregi­me în cer, nu-l pot ajunge nici păcatele, nici dracii, nici răul omenesc pământesc. Atunci este apărat de către îngeri, de către Sfinţii lui Dumnezeu, care prin focul rugăciunilor lor ard tot răul care se ridică împotriva lui din lume şi din iad, de la oameni şi de diavol.

Ştiţi oare, fraţilor, care este cea mai înfricoşătoare ar­mă omenească pe pământ, armă nebiruită şi atotbiruitoare? Rugăciunea! Căci prin rugăciune omul îşi încredinţează lui Dumnezeu întregul suflet, toată inima, toată viaţa, şi Dumnezeu devine Apărătorul şi Purtătorul lui de grijă. Ce pot face atunci oamenii sau dracii? Nimic! De aceea Domnul ne-a şi poruncit: „Rugaţi-vă neîncetat”.

Mihai-Silviu Chirilă: NU VOM MAI TOLERA MANIPULAREA PRIN COVID PENTRU A NI SE LUA DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE!

Autor
Mihai-Silviu Chirilă
Tipar
Articol
Topic
Atitudini și Analize

Individul trebuie chemat în fata unui procuror DIICOT pentru a spune de unde știe el când va veni al doilea val cu atâta precizie.

Asemenea informație poți sa o ai de la virusul însuși sau de la cei care îl manipulează.

Sa intre în capul autorităților: NU VOM. MAI TOLERA MANIPULAREA PRIN COVID PENTRU A NI SE LUA DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE!

NU VOM ACCEPTA SA NE TRIMITEM COPIII LA ȘCOALĂ CU BOTNITA, NICI SA FACĂ ȘCOALĂ ONLINE.

NU VOM ACCEPTA VACCINAREA FORTATA, CHIAR DACĂ ADUCE OCULTA CATE TREI VIRUȘI PE LUNA.

SA LE FIE CLAR DE TOT. AȚI MANIPULAT PE CEI CU MENTALITATE DE SCLAVI, DAR PE CEI CE SUNTEM LIBERI NU NE VETI MANIPULA. ASA CA PUTEȚI SA ABANDONAȚI VALUL 2.

Cine și-a făcut asemenea planuri sa se pregătească de pușcărie.

Mihai-Silviu Chirilă

Avem datoria de a vădi rătăcirile conducătorilor bisericești... de a vădi pericolul ecumenist, pentru a evita fatala unire cu papistașii...

Autor
Părintele Justin Pârvu
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Avem datoria de a vădi rătăcirile conducătorilor bisericești... de a vădi pericolul ecumenist, pentru a evita fatala unire cu papistașii sau cu alte comunități bisericești care sunt căzute din har, nu mai au succesiune apostolică și nu mai păstrează adevărul întreg al Bisericii Sobornicești stabilit prin cele 7 Sinoade ecumenice... Să ne păzească Dumnezeu de o astfel de unire necanonică!... Atunci nu va mai fi har într-o astfel de biserică.

Doar sufletul omului este etern și nesupus distrugerii lumești, și doar căutând, cunoscând și îngrijind sufletul, omul îl poate gasi pe Dumnezeu, și prin asta, sa dobândească ceea ce caută cu atâta ardoare: liniștea și fericirea adevarată

Autor
Parintele-Dumitru-Staniloaie
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Când cel mai bun lucru al tau este banul, când cel mai frumos lucru al tau, este corpul, și când cel mai dorit lucru al tau este plăcerea, și mai  ales când te mândrești cu ele, atunci poți ști sigur că ești un om mort, fără Dumnezeu. 

Ce nu vrea sa audă omul fara Dumnezeu este că, averea și frumusețea corpului le-au dobândit fara sa aibe vre-un merit și le vor pierde fara a se putea împotrivi.

Pentru că, aceste lucruri sunt lumești și tot ce e lumesc este supus degradării și într-un final morții.

Schimbarea este obligatorie tuturor lucrurilor lumești, inclusiv corpul omului(cel mai evoluat lucru material) și este peste puterea omului de a opri sau încetini schimbarea iminenta.

Din aceste motive, simple și evidente, viața așa cum o știm și o traim noi acum, este o păcăleală, pentru că prostul de om, a dat la oparte pe Dumnezeu, a renunțat la cunoașterea propriului suflet și își concentrează atenția doar asupra lucrurilor omenești, căutând doar cele lumești, pentru a dobândi placerea, in speranța că va cunoaște fericirea.

Părintele Efrem Filotheitul: Numai numele lui Hristos și al Maicii Sale m-a scos la liman

Autor
Părintele Efrem Filotheitul
Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături

Numai numele lui Hristos și al Maicii Sale m-a scos la liman.

Orice om care nu pronunță zilnic numele lui Hristos și al Maicii Sale nu este creștin.

Sfinții Părinți au fost luminați și ne-au lăsat aceste dragi rugăciuni:

  • "Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe noi!",

  • "Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!".

Cu aceste două rugăciuni ne mântuim toți creștinii.

Părintele Efrem Filotheitul

Părintele Justin Pârvu: Dacă nu treci prin suferinţă, nu ştii să te rogi

Tipar
Articol
Topic
Duhovnici și Învățături
Sfinți și Învățături
  • Ne rugăm aşa cum trebuie dacă trecem prin oleacă de suferinţă. 

  • Dacă nu treci prin suferinţă, nu ştii să te rogi. 

  • Dacă nu suferi, nu ştii să iubeşti.

  • Iar dacă nu ştii să iubeşti, nu vine harul lui Dumnezeu.

  • Iubirea este să-ţi dai viaţa pentru aproapele. 

  • Să nu faci nimic fără grija de a veni în ajutorul celuilalt.

Părintele arhimandrit Justin Pârvu

Ştefan Mindea, medic şi preot: ”Fără harul lui Dumnezeu, actul medical este un chin”

Tipar
Articol
Topic
Oameni și Locuri

Doctorul Ştefan Mindea a renunțat la cariera spectaculoasă din America pentru a trata pacienții din România. Și face acest lucru din două direcții: pe de o parte le alină oamenilor suferințele trupești, pentru că este medic, iar pe de altă parte le alină și sufletul, pentru că este și preot.

Ştefan Mindea este neurochirug și acum s-a mutat la Constanța. Este preot și doctor în localitatea Lumina. El a ajuns în Statele Unite la vârsta de cinci ani, emigrând împreună cu părinții pe vremea când țara noastră era sub regimul comunist. La 36 de ani a înfiinţat prima secţie de Neurochirurgie Minim Invazivă a Universității Stanford, scrie observatornews.ro. A fost cel mai tânăr şef de secţie din istoria spitalului.

Etichete