Cuvinte testamentare şi profetice ale Părintelui Efrem Filotheitul

Autor
Părintele Efrem Filotheitul
Tipar
Articol
Topic
Biografii și Pesonalități
Duhovnici și Învățături
Ortodoxia în Lume

Părintele Efrem Filotheitul a trecut în veşnicie, la 8 decembrie, la 92 de ani.

Iată câteva cuvinte testamentare şi profetice ale stareţului:

''Vă binecuvantez. Fiecare ştie ce poartă cu sine, dar eu vă las ca testament să cunoaşteţi pe Duhul Sfânt. Lucraţi ca să-L primiţi în sufletele voastre, ţinând poruncile Evangheliei şi având pace în suflete. Să aveţi iubire, întelegere şi să strigaţi numele Domnului şi al Maicii Sale. Fie ca ingerii să vă însoţească. Se vor întâmpla lucruri catastrofale şi se întâmplă în fiecare zi, de aceea alergăm pe la mănăstiri şi pe la biserici, dar nu trebuie să ne temem.

Dacă doar o ceată de îngeri au devenit diavoli şi fac atâtea pagube, darămite nouă cete de îngeri, cât ajutor ne oferă...?

Odată L-am văzut pe Hristos pe tronul Său şi, lângă El, pe Maica Domnului, precum şi cetele îngerilor şi ale sfinţilor. Aşteptau semnul lui Hristos ca să ajute lumea în noua ei stare. Când ne umplem inima noastră continuu cu Hristos, pe zi ce trece credinţa noastră se întăreşte şi pe toate le depăşim... Maica Domnului mijloceşte şi se roagă pentru noi neîncetat ca să avem putere şi încredere...

Să ne gândim la ceea ce ne-a pregătit Hristos după a Doua Venire, să ne gândim la frumosul rai.

Acum mergem în pridvorul raiului. Mintea omenească nu-şi poate imagina cum va fi frumosul-frumosul rai.

Toate lumină!

Toate mireasmă!

Bucurie nespusă!

Fericire!

Nimic nu va fi învechit.

Hristos le vrea pe toate noi în Împărăţia Sa.

Nimic incomplet!

Toate desăvârşite!

Mama mea a murit la 95 de ani şi eu o văd în rai ca fiind de 30 de ani.

Pe vremea ocupaţiei, aveam nişte vecini săraci la minte. Doi copii erau. Noi ne jucam şi ei încă se chinuiau să meargă, cu toate că eram de aceeaşi vârstă. I-am găsit în rai, deoarece muriseră de foame în timpul ocupaţiei, la vârstă fragedă.

Le spun: „Ce faceţi aici? Cum petreceţi?” Îmi răspund: „Efrem, aici nu vorbim. Aici doar învăţăm, avem de studiat”. Ei nu ştiau nici măcar să-şi scrie numele lor şi acum, în rai, învăţau. Aceasta arată desăvârşirea raiului.

Totul este secundar. Totul!!! Cel mai important lucru este numele lui Hristos şi văd acum că oamenii pot învinge numai prin iubire.

Viaţa mea a fost osteneală şi durere: am trăit în sărăcie pe vremea nemţilor, foamete în timpul ocupaţiei, ispite şi suferinţe în mănăstire. O luptă grea. Doar numele lui Hristos şi al Maicii Domnului mi-au dat putere. Cine nu cheamă zilnic numele lui Hristos şi al Maicii Domnului nu este creştin.

Cu aceste mici rugăciuni:

“Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe noi” şi “Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi” orice creştin se poate mântui. Nu e nevoie să citim enciclopedii sau multe cărţi!!"

Dumnezeu să-l odihnească cu Drepții.

Să avem parte de rugăciunile sfinţiei sale!

Articole Recente