Masca nu este obligatorie în spații publice, închise sau deschise; masca nu e obligatorie niciunde, potrivit legii, spune judecătoarea Carmen Elena Chirilă, magistrat cu experiență de zeci de ani, la Tribunalul Neamț.

Tipar
Articol
Topic
Anti-sistem
Atitudini și Analize
Biografii și Pesonalități

De citit cu atenție cuvînt de cuvînt, rînd cu rînd, pentru ca sînt tot atîtea lecții de drept, logică, bun-simț, erudiție, demnitate și curaj.

Judecătorul este demnitar al statului, chemat să interpreteze legea și să o aplice corect, când este constituțională

Am luat la cunoștință de noua producție a grupusculului dumneavoastră de presă, care pare a-și face “carieră” din analizarea carierei mele de judecător (oare de ce sau la ordinele cui?). Dacă nu aș intui intențiile pe care le aveți și dacă mi-ar păsa de publicitatea gratuită, sub toate aspectele, pe care mi-o faceți, ar trebui să vă mulțumesc și să vă fiu recunoscătoare!

Cum sunt însă structurată pe spiritul critic, de acum vechi de aproape două secole în cultura română, al ignorării formei fără fond, fie-mi permis să vă dau un drept la replică strict pentru informarea cititorilor de bună credință ai siteului dumneavoastră, presupunând că există astfel de categorie (deloc reprezentată în rubrica de comentarii, unde se manifestă, cu falsul sentiment al impunității, o categorie de oameni ce operează cu impresia că, ascunzându-se sub un nickname, pe un site unde administratorul a decis cu de la sine putere că nu are nicio o obligație de a modera conform legii, sunt scutiți de rigorile acesteia).

Nu cred că are rost să vă mai deranjez, în demersul meu, prin a vă reaminti că sunteți ținuți de obligația de a respecta Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media sau de mult discutata deontologie profesională, pentru că, dacă ați fi prețuit acest set de reguli cât de cât, ați fi observat că, pe parcursul „noii ere Covid”, de vreo 8 luni de zile, hotărârile mele judecătorești au făcut referire, în mod succesiv, la toate actele normative aiuritoare, elaborate în disprețul oricărei tehnici legislative, sub pretextul apărării sănătății populației.

De fapt, ceea ce deranjează în atitudinea mea, este faptul sesizării dictaturii! Cred acest lucru pentru că, la începutul  “măsurilor de protecție”, când m-am opus transformării judecătorilor în agenți ai instituirii fricii și a instanțelor de judecată în spații asemănătoare stațiilor spațiale, am auzit chiar în mediul în care lucrez replici de genul: “moldovenii trebuie educați!”.

Reacția mea a fost astfel mereu o stare de activare a imunității împotriva dictaturii mentale, împotriva transformării omului în executant înfricoșat și lipsit de discernământ. Este evident pentru oricine raționează normal că această „lume nouă legislativă” nu reprezintă decât cea mai cruntă dictatură, pentru că se realizează cu ajutorul halatelor albe și, pe alocuri, din păcate, al robelor negre. Nu putem să nu observăm similitudini cu “lumea nouă”, impusă de diverși dictatori ai secolului trecut, care, sub pretextul unui pretins adevăr, i-au epurat pe toți cei ce nu se încadrau în acel “adevăr”[1]. O simplă lectură a comentariilor de sub articolul publicat de dumneavoastră, permise în disprețul total al legii, care vă impune să cenzurați orice comentariu care încalcă limitele legale impuse dreptului la exprimare, ne arată că deja s-a creat omul de tip nou, susținător necondiționat al noii „religii Covid”[2], capabil să linșeze mediatic (să sperăm că nu și să ucidă fizic) pe oricine i se opune.

Încă de la începutul discuției, este necesar a se înțelege de către toată lumea faptul că ceea ce am adus în discuție, la momentul de referință pe care l-ați indicat, a fost, pe de o parte, impunerea obligativității purtării măștilor de protecție fără temei în lege, și, pe de altă parte, refuzul persoanelor de a se legitima, ceea ce ar fi creat erori judiciare cu privire la identitatea părților.

Nu am studii acreditate de medicină, dar un judecător soluționează conflicte din orice domeniu al vieții sociale, inclusiv aspecte care țin de sănătatea fizică și psihică a cetățenilor, procese civile de malpraxis sau contracte de management în domeniul sănătății publice.

Un judecător specializat nu are voie să invoce lipsa expertizei sale, în sensul că nu a absolvit studii medicale, pentru că ar fi încadrat la denegare de dreptate, care ține de aspectul disciplinar al activității sale, motiv pentru care îi incumbă obligația să se formeze continuu, să aprofundeze materiile circumscrise cauzelor pe care le instrumentează.

 

Judecătorii cercetează evaziuni fiscale, deși nu au desfășurat activitate contabilă niciodată sau completele specializate de minori și familie pot avea în componență și magistrați care nu au copii.

Consider articolul publicat de dumneavoastră o reacția neputincioasă a câtorva decidenți, care se luptă de 8 luni de zile să prostească poporul român (tendința existând și la nivelul celorlalte națiuni, probabil, în măsura în care acestea permit astfel de atitudine) că ei ar reprezenta autoritățile unice care pot salva viețile oamenilor, în condițiile în care, cu cât iau măsuri mai drastice, cu atât mai mult criza devine mai gravă, dacă ar fi să credem datele pe care le oferă public, fără a oferi și posibilitatea verificării lor de către cineva din societate.

Articolul denigrator la adresa mea este încercarea acestor decidenți de a demonstra că dacă aplici legea, dacă aduci în discuție cu onestitate, drepturile și libertățile semenilor din rândul cărora provii, nu cadrezi cu “patul procustian” impus de “noua orânduire”, ce se încearcă a fi impusă prin distrugerea din interior a actualei ordini de stat!

Se dorește transformarea judecătorului într-un simplu funcționar care să șteargă din memoria/personalitatea sa, formată prin studii aprofundate și îndelungate, principiul ierarhiei actelor normative, a supremației legii fundamentale, pentru a deveni un simplu executant fără crâcnire a unor norme confuze, lipsite de logica juridică elementară, de rang inferior: decizii interne, ordine de ministru, dispoziții ale unui grup strategic, recomandări care, în mod hilar, impun obligații!!?

În realitatea juridică însă judecătorul nu are raporturi de subordonare administrativă și, în actul de judecată, se supune doar legii și conștiinței sale, nu îi este permis să invoce ordinul superiorului, pentru că aceasta s-ar încadra la trafic de influență. Judecătorul are îndatorirea să aplice legea echidistant, nondiscriminator, indiferent de cine compare în fața sa. El poartă însemnele celei de a treia autorități în stat, iar în statul de drept face parte din singura putere din stat specializată în știința legii care alcătuiește statul, neputându-se compara sub acest aspect cu celelalte puteri, în care demnitarii sunt adesea aleși pe alte criterii decât competența în materia exercitării puterii în stat.

Atunci când este chemat să restabilească echilibrul în cauzele aduse spre soluționare, nu poate să caute la față! Este obligat să-i trateze și pe primar, și pe prefect, și pe ministru, și pe prim-ministru și chiar pe președintele țării în mod egal cu toți participanții la actul de judecată.

În condițiile în care art. 53 din actul fundamental, Constituția României, îmi impune că drepturile și libertățile publice se pot restrânge doar printr-o lege a Parlamentului, nu prin decret prezidențial, nu prin ordin de ministru sau ordonanță de guvern, lucru lămurit pentru cei ce, timp de două luni, au arestat un popor întreg fără niciun temei legal, de către Decizia 458/2020 a CCR, că această restrângere este temporară, neputându-se eterniza prin prelungiri la nesfârșit a unei stări de alertă și așa inexistente în Constituție, când art. 21 din Constituție prevede fără echivoc faptul că nici o lege nu poate îngrădi accesul liber la justiție, iar neprimirea în sala de judecată a cuiva care refuză din motive de conștiință pretinsa “mască de protecție” (în realitate, o cârpă ordinară, dintr-un material neomologat contra virusurilor, după cum avertizează parametrii tehnici de pe ambalajele acestora) înseamnă exact îngrădire a liberului acces la justiție, când, pe de altă parte, judecătorul învestit în mod aleatoriu cu o cauză, fiind suveran pe soluție, îndeplinește procedura scrisă, înfăptuiește cercetarea nepublică a situației dedusă judecății, iar când dispune citarea în ședință publică, unde să se desfășoare nemijlocit, oral, prin dezbateri contradictorii, cercetarea judecătorească, cum ar trebui ca eu să urmez și să aplic orbește un act administrativ intern, care li se înaintează părților cu denumirea de Recomandare, dar, la final, are mențiunea halucinantă: “purtarea măștii de protecție este obligatorie”[sic !!!???], în condițiile în care, eu, ca judecător al cauzei, sunt ținut de obligația de a cenzura actele procedurale în acord cu Codul de procedură civilă și în primul rând cu Constituția României?

Acest lucru se pare că l-a sesizat destul de târziu și CSM, deoarece Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătoreşti sub aspectul desfăşurării şedinţelor de judecată în perioadă covid 19, a fost modificat în data de 20.08.2020, cu aplicabilitate de la 1.09.2020, prin  Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020.

În forma consolidată a Hotărârii Secției pentru judecători nr. 734/2020 ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1095/20.08.2020, I art.6 prevede obligativitatea purtării echipamentelor de protecție individuale, în condițiile stabilite prin decizia conducătorului instanței. Hotărârea folosește expresia “judecătorul poate” decide ca în instanța sa să se folosească astfel de echipamente, nu că este obligat să o facă, așa cum interpretează conducerile unor instanțe.

Instituirea obligatorie a măștii contravine și drepturilor pacientului, consfințite la nivel național, regional și mondial prin acte normative interne și prin tratate internaționale la care România este parte.

Astfel, Legea 46/2003 a drepturilor pacientului prevede în art.1 lit. d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

Conform art. 13 din Legea nr. 46/2003, orice pacient are dreptul sa refuze ori sa opreasca o interventie medicala/act medical si orice interventie asupra corpului uman deoarece acestea impun exprimarea consimtamantului persoanei. O dispozitie restrictiva din partea unei autoritati in aceasta privinta (imposibilitatea refuzului purtării măştii, termoscanării și testării) echivaleaza cu suprimarea acestui consimtamant și, astfel, o violare a art. 5 din Conventia de la Oviedo[3], pe care România a ratificat-o.

Art. 5 al Convenției de la Oviedo stipulează: “O intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză. Persoana vizată poate în orice moment să își retragă consimțământul”. Orice excepție de la această regulă se aplică doar persoanelor cu incapacitate de decizie, ceea ce nu  a fost cazul în dosarele pe care le-am instrumentat în perioada pandemiei.

Art. 2 al Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene (CDFUE) prevede: “Orice persoană are dreptul la integritate fizică: în domeniile medicinei și biologiei trebuie respectate în special: consimțământul liber și în cunoștință de cauză al persoanei interesate, în conformitate cu prevederile prevăzute de lege…

Absenţa oricarei posibilități de opțiune din partea persoanelor care ar refuza aplicarea acestor manevre cu caracter medical, coroborată cu potențiala sancțiune a interzicerii accesului în instanţa de judecată, care, practic, este expresia accesului la justiţie și, deşi pare doar un aspect formal al prezenţei nemijlocite în sala de judecată, comportă riscul afectării fondului dreptului, întrucât principiile oralităţii, publicităţii, nemijlocirii sunt garanţii de echitate, reprezintă o gravă încălcare a articolului 21 din Constituția României, pe care eu, ca judecător de carieră, am refuzat și refuz să o săvârșesc, respingând, fără drept de apel, și orice încercare, din partea unor organe de presă, precum cel al dumneavoastră, de a mă constrânge să “intru în «noua normalitate»”, trâmbițată de factorul politic până la refuz.

Impunerea obligatorie a măștii contravine flagrant articolului 8 al Convenției CEDO, care reglementează libertatea de a avea o viață intimă și un drept la propria imagine. Dacă autorii articolului ar fi fost de bună credință, ar avea minime cunoștințe juridice și nu ar fi apelat doar la atacul la persoană, ar fi trebuit să dea o natură laudativă articolului la adresa mea, deoarece aspectele procedurale preluate din consemnările din încheierile mele de ședință au constituit o punere în operă avant la lettre, a hotărârii tribunalului administrativ din Strassbourg, din 8 iulie 2020.

Instanța respectivă a concluzionat asupra îngrădirilor, în sensul că s-a reținut că “alegerile făcute cu privire la apariția pe care o persoană dorește a o avea, în spațiul public ca și în cel privat, ține de modul în care persoana ține să își exprime personalitatea”[4]. Atenție, vorbim de spațiu public și privat, nu de spații închise și spații deschise, deci referirea este la orice spațiu public, fie el deschis sau închis.

Decizia unei instanțe de a impune purtarea obligatorie a măștii contravine   articolului 8 al Convenției CEDO, care reglementează libertatea de a avea o viață intimă și un drept la propria imagine.

Tribunalul francez a decis ca decretul prin care municipalitatea impunea purtarea măștii în spațiul public să fie anulat, pentru că nu respectă acest articol al Convenției, neexistând niciun motiv pentru care să se motiveze o astfel de ingerință. Faptul că instanța a reținut că există deja o impunere în acest sens cu privire la purtarea măștii în spații aglomerate și a desființat doar impunerea lor în spații deschise se explică prin simplul fapt că a fost contestată doar decizia de purtare a lor în spații deschise.

Cum ședința publică a unei instanțe este un spațiu public și până acum nu s-a demonstrat în niciun fel că masca de protecție ar ajuta cu ceva, într-adevăr, la prevenirea infectării cu acest virus, existând, dimpotrivă, numeroase afirmații contrare din partea unor medici[5], și în primă fază, chiar din partea OMS, eu, ca judecător, constat că obligativitatea acesteia prezintă un risc major asupra dreptului la propria imagine și la viața privată.

Cele spuse de medicul american citat anterior sunt întărite aproape la unison de lumea medicală neînregimentată în această „acțiune Covid”, care consideră că, pentru ca o mască de protecție să fie eficientă, ea trebuie să aibă niște filtre, să fie dintr-un material special și să coste foarte mult, nu să fie o cârpă ordinară, pe care un întreprinzător” o poate multiplica la nivelul zecilor de miliarde de bucăți, cu costuri minime, cu profituri maxime, dar fără niciun fel de eficiență pentru protejarea sănătății cetățeanului, căruia… i se impune prin lege [sic!!!!] un efect de placebo, ce îl lasă în realitate descoperit în fața adevăratului pericol pe care acest virus îl prezintă.

Că este așa o dovedește realitatea din România, unde politicul anunță triumfal ca pe un succes ceea ce eu consider lucrarea de distrugere a drepturilor și libertăților cetățenești, anume că, la capătul unei campanii de manipulare media (în care culmea ridicolului este manipularea copiilor “să poarte masca precum eroii”) și de terorizare  prin acțiuni ale forțelor de ordine (culminând cu obligarea polițiștilor să îi vâneze, îmbrăcați în haine civile, pe cei ce nu poartă măști și să îi amendeze pe temeiul declarat neconstituțional al art. 66 din legea nr. 55/2020), 98% din populație deja a acceptat purtarea măștii (cârpei), în timp ce angajatul guvernului care conduce campania de combatere a Covid anunță o creștere apocaliptică zilnică a numărului de infestări, în condițiile în care în țări precum Suedia, Danemarca sau chiar vecina, Bulgaria, unde nu există impunerea prin lege a măștii de protecție nici măcar în spații închise, numărul de infectări este derizoriu, deoarece populația a dezvoltat o imunitate naturală, pe care, în România, măștile de protecție o suprimă (cu ce scop, oare?). Datele sunt de notorietate, le puteți accesa pe orice calculator sau telefon, nu mai încarc textul cu referințe bibliografice.

Mai trebuie dovezi ale faptului că masca (cârpa) nu ajută la nimic? Să vă mai dau una: există în România câteva sute de români care protestează pe străzi contra acestei impuneri. După luni întregi, niciunul dintre aceia nu s-a infectat cu Covid, în condițiile în care protestează fără măști și fără pretinsa distanțare socială. Nu există nicio probă publică din partea vreunui organ de urmărire penală din care să rezulte că vreun cetățean care nu poartă mască a infectat pe vreun altul care poartă. Aveți vreun astfel de caz în atenția presei?

Atitudinea față de mine este cu atât mai interesantă cu cât sursa pe care o indicați este siteul Clujust.ro, cel care a informat primul cu privire la decizia Tribunalului de la Strassbourg. Chiar și în articolul dedicat încheierilor mele de ședință, spre deosebire de siteul dumneavoastră, Clujust.ro se abține de la caracterizări care nu ar fi gustate deloc de profesioniștii dreptului, cititori ai acelui site, în timp ce dumneavoastră, făcând “o lucrare de vulgarizare”, nu vă abțineți de la nimic și “nu îi abțineți” de la nimic pe cititorii dumneavoastră, care încalcă legea cu veselie sub ochii dumneavoastră, care ar trebui să îi împiedicați să o facă.

Pentru ca cititorii dumneavoastră, fără nicio probă, mă includ în categoria agenților ruși, fără ca dumneavoastră să interveniți să opriți aceste calomnii, vă somez public să faceți dovada pretinsei mele legături cu rușii, pe de o parte, iar pe de altă parte, vă solicit să publicați faptul că hotărârile mele judecătorești sunt în acord nu numai cu Tribunalul administrativ din Strassbourg, dar și cu Tribunalul statului Pennsylvania din Statele Unite, care a decis ca decretul prin care municipalitatea impunea purtarea măștii în spațiul public să fie anulat, pentru că nu respectă acest articol al Convenției, neexistând niciun motiv pentru care să se motiveze o astfel de ingerință.

Instanța americană a considerat neconstituționale restricțiile care obligau oamenii să stea în case!! Judecătorul a susținut că acțiunile întreprinse de Guvernatorul Wolf și Secretarul Sănătății din Pennsylvania, Rachel Levine, „au fost întreprinse cu intenția bună de a gestiona o urgență de sănătate publică”, dar că, „și în caz de urgență, autoritatea guvernului nu este neîngrădită”. „Libertățile protejate de Constituție nu sunt libertăți valabile doar pentru vremuri bune – aplicate pentru vremuri bune, dar ignorate în vremuri de necaz”, a susținut Stickman. În plus, acesta a explicat cheia de boltă a raționamentului social și juridic: „Constituția nu poate accepta conceptul de noul normal, în care libertățile de bază ale oamenilor pot fi subordonate măsurilor de gestionare a situațiilor de urgență”.

Probabil că în vastele dumneavoastră cunoștințe juridice, de la înălțimea cărora vă permiteți în mod constant să batjocoriți cariera mea de judecător, există informația că în sistemul american orice instanță este învestită cu controlul de constituționalitate al legii și că, decizia din Pennsylvania, are valoarea unei decizii CCR de la noi.

De altfel, despre suprimarea legii în “noua normalitate” și CCR s-a pronunțat cam în aceiași termeni ca instanța americană: “Caracterul excepțional, imprevizibil al unei situații nu poate constitui o justificare pentru a încălca ordinea de drept, prevederile legale și constituționale referitoare la competența autorităților publice ori cele privind condițiile în care se pot aduce restrângeri exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale”[6]. Ca să vezi! Cum își permite CCR să tulbure “noua normalitate”, pe care românii au acceptat-o zâmbitori, inconștienți de faptul că pentru libertățile pe care ei le aruncă la gunoi sub amenințarea unei… gripe, generația mea a murit sub gloanțe în decembrie 1989, când colegii mei strigau “Vom muri sau vom fi liberi”!

Și alte instanțe din România au apreciat până la forul suprem, deci cu caracter definitiv, că măsurile impuse de DSU de carantinare a comunelor Gornet și Seleuș, au fost vădit disproporționate și nedovedite.

Este evident și faptul că purtarea îndelungată a măștii (cârpei) afectează sănătatea fizică, pentru că împiedică oxigenarea creierului, producând hipercapnia –  creșterea cantității de dioxid de carbon din sânge, adică otrăvirea cu dioxid de carbon – deosebit de periculoasă pentru sănătatea persoanelor, dovedit fiind faptul că lupta cu Sars-Cov este câștigată atunci când organismul are imunitate crescută prin oxigenare, soare, lumină, prezența în natură, iar nocivitatea crește pe fondul exacerbării și inducerii stării de frică.

Citez astfel dintr-un studiu al unui medic #SanatateaTaPrioritateaMea, al dr. Adina Alberts: purtarea măștilor în școli determină scăderea capacității de concentrare, amețeală, confuzie, tahicardie…, produce desaturarea hemoglobinei, prin lipsa oxigenării corecte care determină scăderea capacității de concentrare, amețeală, confuzie, tahicardie[7]Vedeți, domnilor jurnaliști, chiar și fără studii de specialitate, mă informez, pentru că așa e natura mea profesională! Așa e și natura profesională a meseriei pe care o practicați dumneavoastră, dar din păcate se vede că sursele dumneavoastră vă spun cu totul altă poveste din “noua lume post covid”…

Lipsa de empatie cu suferința oamenilor predispuși a se infecta în sălile de judecată pe care mi-ați creat-o e doar o susținere a dumneavoastră și a cititorilor postaci pe care îi instigați să încalce legea. Vă somez public să produceți proba că cineva s-a îmbolnăvit într-o ședință condusă de mine.

Prezența persoanelor în vârstă și a celor cu alte afecțiuni, care exclud covid 19, la temperaturi de 30 de grade în sălile de judecată, implica riscuri vădit disproporționate atunci când acestea ar fi stat cu masca (cârpa) pe față. În plus, eu nu am interzis nimănui să poarte mască, dacă se simte mai bine așa, ci doar am afirmat, cum e și corect, și legal, că oricine dorește să o scoată este liber să o facă, iar pentru identificarea procedurală este obligat să o facă toată lumea pe perioada extrem de scurtă cât durează identificarea.

În plus, sunt mamă a patru copii care nu au probleme medicale astfel că se exclude total inconștiența care mi se pune în spate.

Dacă ați fi realizat o investigație jurnalistică profesională, ați fi văzut că în sala de judecată, tocmai pentru a înlătura discriminarea cu avocații și a putea avea o relație vie cu părțile, am solicitat să fie înlăturate plexiglasurile din sălile de judecată. Magistratul de carieră nu se teme pentru viața lui mai mult decât în mod normal, pentru că și aceste riscuri îi sunt răsplătite prin salarizare și autoritatea specială de care se bucură.

În activitatea mea continuă, ajunsă spre vârsta pensionării, am judecat săli arhipline, cu persoane din medii sărăcăcioase, copii în situații de plasament, infractori din penitenciare, persoane puse sub interdicție cu afecțiuni grave hepatice, sida, tuberculoză și infecțioase, fiind necesară audierea în camera de consiliu, la domiciliul personal al acestora, la spitale sau la locurile de deținere.

În consecință, consider că publicația dumneavoastră îmi datorează scuze și are obligația să informeze publicul corect, măcar prin acest drept la replică.

Judecător Carmen-Elena Chirilă

[1]  https://www.brighteon.com/35ea5be8-94da-4388-9508-565fa39beaa4.

[2] De vreme ce discuția se reduce la “a crede sau nu în Covid”, consider că ne aflăm în fața unei… „religii”.

[3] https://www.medlegtm.ro/CONVENTIE%20Oviedo.pdf.

[4] https://www.clujust.ro/obligativitatea-purtarii-mastii-de-protectie-in-spatiile-in-aer-liber-contravine-art-8-din-cedo/.

[5] https://www.brighteon.com/35ea5be8-94da-4388-9508-565fa39beaa4.

[6] http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/227548.

[7] https://bioclinica.ro/pentru-pacienti/articole-medicale/cum-traim-in-armonie-cu-bacteriile-noastrehttps://www.youtube.com/watch?v=66Gdc4Mc3Po, reputat specialist epidemiolog Traian Ionescu, expert OMS.

 

Articole Recente
 • 12 hours ago
  Dr. Adrian Cacovean:
 • 1 day 8 hours ago
  Daniel Buzdugan și-a manifestat, într-o postare pe pagina sa oficială, dezaprobarea față de dubla măsură cu care autoritățile se raportează la viața spirituală din România, dar și față de educație: „Pelerinajul de Sfântul Andrei de la Constanta nu e ok, în schimb pelerinajul întregii populații a României la secțiile de vot va fi sper ok :). Au trântit în nas ușile școlilor copiilor noștri că prezintă pericol prezenta lor acolo, dar în schimb ne invită pe noi părinții în școli, ca să îi votăm?! Pe bune?!!”
 • 1 day 8 hours ago
  Nu vă temeţi pentru Biserică! Ea nu va muri: porţile iadului nu o vor birui până la Înfricoşătoarea Judecată. Mi se întâmplă să aud plângeri cum că trăim vremuri grele în prezent, că acum s-a dat libertate deplină fiecărei învăţături eretice şi fără de Dumnezeu, că Biserica este împresurată din toate părţile de atacurile vrăjmaşilor, care se ridică împotriva ei cu putere şi că o răpun aceste valuri întunecate ale necredinţei şi ereziei.
 • 1 day 8 hours ago
  «Vom duce revoluția, peste cadavre, până la marginea pământului, împreună cu întregul popor… În seara asta avem mare sărbătoare! E Vinerea Patimilor și vom săvârși o înviere din mormânt: vom face pe acest om să Se nască din nou! Începem cu personajul cel mai important al zilei, ăsta care-o face pe Hristosul. Dați-L jos de pe cruce (urmează înjurături)»…
 • 1 day 8 hours ago
  În data de 23 noiembrie, în jurul orei 14.15, în cadrul programelor de știri de pe Antena 3, au fost invitați doi medici (telefonic), pentru a-și exprima părerea - dar mai mult ”adeziunea” - la necesitatea vaccinării. Unul dintre ei a fost dr. Mircea Frențiu (din Blaj), ce este și medicul personal al actorului Florin Piersic.  La întrebarea stereotipă ”domnule doctor, vă veți vaccina...?”, cu extrem de mult curaj și revoltă, Domnul Doctor (ar trebui scris doar cu majuscule), a divulgat că: are vârsta de 65 de ani, că are colegi care lucrează in SUA la producerea vaccinurilor pentru covid și că... (ATENȚIE!)
 • 1 day 9 hours ago
  Aș dori să vă atrag urgent atenția asupra problemelor importante legate de următoarea vaccinare anti Covid-19. Pentru prima dată în istoria vaccinării, așa-numitele vaccinuri ARNm de ultimă generație intervin direct în materialul genetic al pacientului și deci modifică materialul genetic individual, acest fapt reprezentând o manipulare genetică, lucru care era deja interzis și considerat penal. Această intervenție poate fi comparată cu manipularea genetică a alimentelor, care este de asemenea, extrem de controversată.
 • 2 days 6 hours ago
  „Am fost surprins să constat cât de puțin știe lumea românească despre «Talmud». Aproape nimic! Cu gândul bun că această situație s-ar putea repara nițel prin publicarea unei cărți, am tipărit, în românește, «Talmudul – Cartea sfântă a evreilor». O bună ocazie oferită curioșilor de a înțelege de ce Talmudul este considerat cea de-a doua carte sfântă a evreilor, prima fiind Biblia.”, spune Teșu Solomovici. Evreul Teșu pare plin de bune intenții când încearcă să ne prezinte Talmudul pe înțelesul nostru, adică tradus în limba română. În viziunea sa, învățăturile Talmudului sunt un adevărat îndreptar de comportament pentru membrii „poporului ales”. Bineînțeles că pozitive în totalitate.
 • 2 days 22 hours ago
  Purtarea pe termen lung a măştii de protecţie poate duce la hipoxie cerebrală care are drept efect somnolenţă, oboseală, pierderi de memorie şi randament scăzut la locul de muncă. De două luni de zile, românii sunt obligaţi prin lege, să poarte mască de protecţie în spaţiile publice închise şi în mijloacele de transport ca măsură de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus.
 • 2 days 22 hours ago
  Scene fără precedent au avut loc la Constanța, unde poliția a intrat peste slujba ținută de ÎPS Teodosie și i-au scos pe credincioși ca să îi amendeze. În urma acestui incident, arhiepiscopul Tomisului i-a transmis premierului Ludovic Orban o scrisoare deschisă în care îl atenționează că România ar putea repeta evenimentele din Decembrie 1989. ÎPS Teodosie îi scrie premierului că nu va îngădui ca dreptul de a-l cinsti pe Sfântul Andrei să fie călcat în picioare: „Ce veți face? Ne veți bate, amenda, aresta și executa?”
 • 3 days 7 hours ago
  Vaccinul antigripal – cui foloseşte? În fiecare toamnă, ne este dat să auzim aceleaşi avertismente parcă apocaliptice, despre o gripă, “mai veche” sau “mai nouă”, menite să ne sperie şi să ne vaccinăm de îndată cu toţii. În mod intenţionat este provocată o adevărată isterie în masă. Este imposibil să nu observăm la aceşti “agitatori” un dor de pandemie… Până la urmă ea chiar a venit, spun ei… Dacă nu au putut convinge populaţia cu gripa aviară, au reuşit (în parte) cu cea porcină. Ni se vorbea despre posibile victime, folosindu-se cifre cu multe zerouri dar au rămas din nou doar zerourile…, bani aruncaţi pe geam şi spaimă între oamenii de rând. Au fost însă şi oameni fericiţi – producătorii de vaccinuri.
 • 3 days 7 hours ago
  "Noi susţinem că poporul românesc nu se va putea dezvolta ca popor românesc decît păstrînd, drept baze pentru dezvoltarea sa, tradiţiile sale istorice astfel cum ele s-au stabilit în curgerea vremilor; cel ce e de o altă părere, s-o spună ţării! Suntem români şi punctum. Noi susţinem că e mai bine să înaintăm încet, dar păstrînd firea noastră românească, decît să mergem repede înainte, dezbrăcîndu-ne de dînsa prin străine legi şi străine obiceiuri…
 • 3 days 9 hours ago
  Aceasta a trăit pe vremea împăratului Maximian, prin anii 304, şi se trăgea din cetatea Alexandriei, fiică fiind unui principe care se numea Consta. Era foarte frumoasă şi înaltă la trup, având ca la optsprezece ani. Aceasta a învăţat desăvârşit toată învăţătura şi ştiinţa grecească şi latinească, citind pe Homer şi pe Virgiliu, marele poet al latinilor, pe Asclepios şi pe doctorii Hippocrat şi Gallin, pe filosofii Aristotel şi Plato, pe Filistion şi Evsevie, şi învăţătura cea tainică a marilor magi (astronomi) Ianni şi Iambri, pe a lui Dionisie şi profeţiile Sibilei. A învăţat ea încă şi tot meşteşugul ritoricesc (al grăirii frumoase), cât se afla pe atunci în lume. Deci nu numai acestea, ci şi multe alte limbi şi dialecte ale multor neamuri cunoştea.
 • 3 days 10 hours ago
  Cred că cele trei culori ale poporului nostru pot exprima Marea Veste a religiei creștine "Ic XC NI KA", "Iisus Hristos Biruitorul" morții, prin jertfa pe Cruce. Așa îmi imaginez eu un tricolor al Romaniei crestine. Sângele martirilor pentru credință și pentru libertate natională udă pământul patriei, pe cerul albastru este înscris semnul biruitor al Crucii, iar în inimile noastre, cu litere de aur, cuvintele mântuitoare ale biruinței lui Hristos asupra răului și mortți. Respectul pentru cele trei culori naționale este intact și chiar ordinea expunerii lor (rosu, galben si albastru) corespunde descrierii Constituției, numai modul de ordonare este diferit (nu este de la stanga la dreapta, ci din exterior spre interior).
 • 3 days 10 hours ago
  Într-un articol recent, Dr. Michael Yeadon, care „a petrecut peste 30 de ani conducând cercetări în domeniul medicamentelor(pentru alergii și probleme respiratorii) în unele dintre cele mai mari companii farmaceutice din lume” și s-a retras de la Pfizer având cea mai înaltă funcție de cercetare în acest domeniu, a scris: ”Nu este absolut nicio nevoie de vaccinuri pentru eradicarea pandemiei. Nu am auzit niciodată asemenea prostii privind vaccinurile. Nu vaccinați persoanele care nu sunt expuse riscului unei boli. De asemenea, nu vă propuneți să planificați vaccinarea a milioane de oameni sănătoși cu un vaccin care nu a fost testat pe subiecți umani.  
 • 3 days 10 hours ago
  După ce marți judecătorii Tribunalului Constanța au analizat procesul în care Arhiepiscopia Tomisului cere suspendarea Hotărârii CJSU Constanța de împiedicare a pelerinajului la Mănăstirea „Peștera Sfântului Andrei” din județ pentru credincioșii care nu au domiciliul/reședința în localitatea din apropierea acesteia, iar o decizie judecătorească în speță e așteptată miercuri la ora 9:30, ÎPS Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, a fost invitat marți seară timp de două ore în emisiunea „La școala vieții”, moderată de pr.
 • 4 days 2 hours ago
  DEȘI AU FOST SCRISE CU MULT TIMP ÎN URMĂ,ASTĂZI  VEDEM CĂ ELE ÎNCET ÎNCET SE ÎMPLINESC.  RUGAȚI-VĂ CA BUNUL DUMNEZEU SĂ MAI LUNGEASCĂ ACEST TIMP CA SĂ NE PUTEM ÎNTĂRI ÎN CREDINȚĂ,CĂCI VREMURI GROAZNICE NE AȘTEAPTĂ.   
 • 5 days 3 hours ago
 • 5 days 4 hours ago
  Expert medical de frunte din Canada indignat de răspunsul guvernului la  COVID “V-aş aminti că, utilizând propriile statistici ale provinciei, riscul de deces sub 65 de ani este de unul din 300 000. Unul din 300 000. Ar trebui să vă potoliţi!.” By Children’s Health Defense Global Research, November 19, 2020
 • 5 days 4 hours ago
  O instanță de apel portugheză a decis că testele PCR nu sunt fiabile, și că este ilegală punerea în carantină a persoanelor, numai în baza unui test PCR. Instanță portugheză hotărăște că testele PCR nu sunt fiabile și sunt ilegale pentru a pune persoanele în carantină Instanța a declarat că fiabilitatea testului depinde de numărul de cicluri utilizate, și de încărcătura virală prezentă. Citând pe Jaafar și colab. 2020, instanța concluzionează că
 • 5 days 4 hours ago
  „Legea epidemiei” i-ar fi conferit guvernului danez puterea de a adopta măsuri obligatorii de carantină, împotriva oricui este infectat cu o boală periculoasă, dar a fost partea despre vaccinări care a provocat cea mai mare revoltă. „Autoritatea daneză pentru sănătate ar putea defini grupuri de persoane care trebuie vaccinate pentru a izola și elimina o boală periculoasă” -  relatează publicația The Local. „Oamenii care refuză cele de mai sus pot – în unele situații – să fie constrânși [la vaccinare] prin forță fizică, cu ajutorul poliției.”
 • 5 days 4 hours ago
  Printre cele mai tulburătoare predici ale Părintelui Arhimandrit Ghelasie Țepeș, trecut la Domnul în condiții suspecte, care sunt acum investigate, este și cea din 29 martie, la scurtă vreme după intrarea României în Stare de Urgență și închiderea bisericilor. Din informațiile parvenite redacțiilor, Părintele Ghelasie a fost tratat de COVID cu medicamente foarte puternice deși testul făcut a fost NEGATIV. Medicii din Târgu Mureș care au declarat decesul Părintelui de 58 de ani sunt acum anchetați de poliție.
 • 1 week 2 days ago
  Troparul, glasul 1: Mărturisitorii cei adevăraţi ai lui Hristos cu vitejie au stat împotriva uneltirilor satanei, şi nici prigoana, nici temniţa, nici chinurile, nici lanţurile nu i-au spăimântat, ci cu putere de sus credinţa şi neamul românesc au păzit. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuieste sufletele noastre. Condacele şi Icoasele
 • 1 week 2 days ago
  Fiind pusa in mijlocul Bisericii, Sfanta Icoana a „Adormirii Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu” preotii stau imprejur, imbracati in toate podoabele preotesti; iar cel mai mare, luand cadelnita si cadind in cruce inaintea Icoanei, incepe a canta acest tropar pe glasul al cincilea (Acolo unde se va afla Epitaful Adormirii sa se urmeze dupa tipicul aflat la sfarsitul acestui Prohod)
 • 1 week 3 days ago
  Acum câteva zile m-am trezit la 3 dimineata cu un copil cu febra si nasuc mucios, rugându-ma sa-i iau temperatura si sa-i dau „michimente" ca a racit... Dupa ce i-am dat lingurita de siropel Panadol, am luat o ceapa, am taiat-o si am asezat-o intr-un bol, exact lânga perna copilei... 5 ore mai târziu, la ora 8 când ne-am trezit, nu mai avea febra, doar nasuc un pic mucios, iar ceapa arata ingrozitor - galben-verzui si mirosea de ziceai ca a putrezit demult. Din studiile efectuate asupra proprietatilor si efectelor cepei si usturoiului, se pare ca aceste doua vegetale deosebite au proprietatea de a „absoarbe" virusii si bacteriile, in momentul in care sunt „activate", adica in momentul in care intra in contact cu aerul.
 • 1 week 3 days ago
  O femeie care era profesoară,a venit nervoasă de la școală. Se certase cu directoarea, care îi ceruse să pună note mari unui elev foarte slab la învățătură. Femeia nu a acceptat așa ceva. Când a intrat în casă, a început să se răstească la soțul ei. Acesta tăcea și nu o contrazicea. La un moment dat, femeia a început să îl certe că nu cumpărase fructe pentru copii. Bărbatul simți că i se urcă sângele în cap.
 • 1 week 3 days ago
  Dumincă am fost chemat, de către părintele stareţ Andrei de la Mînăstirea Dervent, la solicitarea şi cu binecuvîntarea IPS Arhiepiscopul Teodosie, să ajut la deshumarea rămăşiţelor pămînteşti ale părintelui stareţ Elefterie. Cel care este ctitorul acestui sfînt lăcaş va fi depus, după spălarea şi cinstirea osemintelor sale, într-o criptă din noua biserică a mînăstirii. Se afla îngropat undeva în spatele bisericii vechi de la Dervent, iar această acţiune de mutare a mormîntului său s-a făcut în prezenţa şi la dorinţa strănepoţilor (după fraţi) ai părintelui Elefterie.
 • 1 week 3 days ago
  V-am spus: să ştii să mori. Că sigur vei învia în fiecare zi. Că viaţa înseamnă moarte continuă, apărând Adevărul. Nu apărăm un cozonac frumos de Paşte. Apărăm adevărul, care reprezintă Biserica şi veşnicia, Creatorul! Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Apărăm adevărul. Adevărul este singurul care odihnește. Dacă nu ești in Adevăr, nu ești în Dumnezeu! Și e numai Unul Adevarul: "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața". Ce putem ciunti din Adevăr? Dumnezeu vrea pace mai mult decat oricine, dar nu cu dracul. Ce intâlnire are Adevărul cu neadevărul? Murim pentru Adevăr, asta să facem. Nu se pune problema.
 • 1 week 4 days ago
  Despre Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul mai nimeni dintre credincioșii români nu cunoștea ceva. Dar, odată cu pandemia de Covid-19, sfântul a apărut unor creștini din Grecia și Bulgaria spunându-le: „Dacă cineva se va îmbolnăvi, să se roage mie, iar eu îl voi vindeca. Nu vă temeți! Va trece.” Şi în Romania au apărut ştiri şi filmuleţe despre acest sfânt. Am aflat mai apoi despre viaţa acestuia, i-am cunoscut Paraclisul şi Acatistul său. Iar de curând biserica Şerban Vodă are o icoană a Sfântului Nichifor Leprosul. Dar cine este acest cuvios?
 • 1 week 5 days ago
  Adevăratul post este sufletesc: reținerea cu orice chip de la a nu mai judeca, a nu mai vorbi de rău – un lucru atât de grav şi care se face atât de uşor. Am îndrăznit să afirm că cei mai mulți în iad sunt cei care vorbesc de rău - Biserica îi încadrează la ucidere morală. A desființa un om pe care Hristos l-a restaurat prin sânge e foarte grav. Părintele Arsenie Papacioc
 • 1 week 6 days ago
  Din Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul, capitolul 22 , versetele 10-21
 • 1 week 6 days ago
  Care păstor hrăneşte oile sale cu mădularele lui? Nu ne dă Hristos apă de izvor, ci sânge viu, care nu-i simbol al morţii, ci pricină a vieţii. Să bem toţi dintr-un singur potir - să devenim un singur trup cu Hristos prin Împărtăşire. Sf. Ioan Gură de Aur
 • 1 week 6 days ago
  Este foarte comod să te minți că și cei de alte religii se mântuiesc. Nu mai trebuie să fii creștin mărturisitor. Dar atunci, de ce S-a mai jertfit Hristos? Nu tocmai ca să elibereze pe om din robia satanei, tatăl minciunii? Și, acceptând că și minciuna mântuiește, nu consimt, de fapt, la lucrarea satanei? Sfântul Iustin Popovici
 • 1 week 6 days ago
  Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Condac 1: Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii, mucenice, că pe mulți i-ai izbăvit de pagube: furii urmărind, pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință, împlinind cererea lor; pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă care îți cântăm: bucură-te Sfinte Mare Mucenice Mina, mult-pătimitorule. Icos 1:
 • 1 week 6 days ago
  Cele opt gânduri din care vine tot ce-i rău şi din care omul nostru lăuntric se îmbolnăveşte adânc şi de moarte sunt următoarele: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de arginţi, mânia, întristarea nepotrivită, trândăvirea, slava deşartă, trufia. Tocmai acestea poartă război cu fiecare om.
 • 1 week 6 days ago
  Condac 1: Glasul al 8-lea: Apărătorule cel mai mare și Doamne, Biruitorul iadului, izbăvindu-ne de moartea cea veșnică, cele de laudă aducem Ție noi, robii Tăi și zidirea Ta. Ci, ca Unul ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăvește pe noi, care-Ți cântăm: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne! Icos 1:
 • 1 week 6 days ago
  Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, și Fiul Omului va mărturisi pentru el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Iar cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, lepădat va fi înaintea îngerilor lui Dumnezeu.
 • 2 weeks ago
  „Crăciunul este o sărbatoare a bucuriei şi veseliei. Dacă Naşterea Domnului e o sărbătoare a bucuriei, de ce s’a rânduit ca ea să fie precedată de post? Şi nu e vorba de un post mărunt, de câteva zile, ci de unul care durează nu mai puţin de şase săptămâni, şi într’o perioadă în care nu sunt la îndemână nici verdeţuri şi nici fructe proaspete. Dacă ne gândim bine, postul Sfintelor Paşti îşi are un rost bine lămurit: Învierea Domnului a fost precedată de patimile, răstignirea şi moartea Sa, evenimente care cer o participare de doliu.
 • 2 weeks ago
  Biserica Ortodoxă Română cedează presiunilor Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România și îl marginalizează pe Mircea Vulcănescu, intelectual interbelic profund creștin, ale cărui scrieri despre filozofia religiei au fost pilde pentru generații de slujitori ai acestei biserici. Recent, parohiile și mănăstirile din județul Vâlcea au primit niște adrese prin care, pe scară ierarhică, li se recomandă ca în activitatea lor „să se țină cont de obligația legală ca eventualele referiri la Mircea Vulcănescu să nu promoveze un cult al personalității acestuia, ci, atunci când se face referire la persoana sa, să se scoată în relief valoarea operei sale filozofice și literare, în mod obiectiv și echilibrat”.
 • 2 weeks ago
  Nu există relație între rău și bine. Mântuitorul zice “Să-mi dai toată fìința ta!” Dracul zice: „Mie să-mi dai numai un deget” - ca prin asta el te stăpânește cu totul și deja e pe lângă tine.
 • 2 weeks ago
  Să nu-ți fie frică de gripa purtată de aer, nici de tusea vecinului, nici de strănutul aproapelui, să nu-ți fie frică de niște mâini murdare, care se apropie de tine, să nu te îngrozești de vestea unei boli, ci să-ți fie frică doar de moartea fără Dumnezeu. Pentru că suntem cu toții datori cu o moarte, chiar dacă ne vom spăla pe mâini și vom schimba masca la 5 minute, chiar dacă vom mânca doar bio, tot spre moarte ne îndreptăm, dar o moarte cu sufletul curățit de Hristos este o trecere lină spre un liman mai bun, unde Bisericile nu se închid niciodată, unde lacrimi nu mai sunt și unde alții nu-ți vor falimenta munca de o viață printr-o lege.

Personalități ale Ortodoxiei Românești

Data nașterii:
Locul nașterii: Comuna Deleni, jud. Cernăuţi
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: Pârscov - Buzău
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: comuna Oncești, jud. Tecuci interbelic (astăzi în jud. Bacău)
Data adormirii:

Biblioteca - Cărți Creștin Ortodoxe

Despre semnele sfârșitului
Anonim
Editura CHRISTIANA - S.O.S Medical - Teologia sexualităţii
DR. GENOVEVA TUDOR / RĂZVAN CODRESCU