IANNIS CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (vol.1)

Autor
Dionisios A. Makris
Colecția
EVANGHELISMOS
Introducere

După cum se ştie, nebunia pentru Hristos a constituit dintotdeauna unul dintre cele mai frumoase capitole din marele Sinaxar al Sfinţilor Bisericii noastre Ortodoxe, un capitol plin de învăţături mântuitoare, din care înţelegem că dreptatea şi judecata lui Dumnezeu diferă foarte mult de cele ale oamenilor. O neînsemnată adăugire la acest capitol este şi următoarea povestire pe care ne-a spus-o un levit smerit al Evangheliei, un prieten apropiat al Domnului nostru, al Maicii Domnului, al Sfântului Ioan Botezătorul, al Sfântului Haralambie, al Sfântului Cosma Etolianul şi al Sfântului Anastasie din Gordio1• Un levit ascet, care trăieşte în munţii binecuvântaţi din ţinuturile noastre. Este vorba despre o adevărată floare înmiresmată, care se descoperă din ce în ce mai mult sufletelor îndurerate din pricina încercărilor vieţii, iar acestea, ca nişte albine, zboară în jurul său, ca să se îndulcească în dar de polenul cel de mult preţ izvorât din prezenţa sa şi din cuvântul său. Povestirea sa se referă la un nebun pentru Hristos, care a trăit în zilele noastre într-unul dintre cartierele necunoscute şi mărginaşe ale Atenei, într-un cartier unde uşile oamenilor erau zăvorâte cu străşnicie pentru aproapele, iar viaţa curgea monoton, în limitele cunoscutului dispreţ faţă de om, ale slavei deşarte şi nepăsării faţă de celălalt, dovadă a stăpânirii patimilor egocentrice. Aşadar, în acest cartier, care cu siguranţă seamănă cu toate celelalte, chiar şi cu al oricăruia dintre noi, fie că trăim în oraş, fie la sat, a fost de ajuns nebunia unui om, următor al lui Hristos, ca să se săvârşească schimbarea cea bine plăcută lui Dumnezeu. Şi este bine plăcută pentru că este ceva deosebit, unic şi totodată original. Este schimbarea care rupe legăturile demonice ale sufletelor robite şi alipite - potrivit mărturiei obşteşti de astăzi - de lucrurile trecătoare şi fără valoare, le readuce la „frecvenţa" cerului şi la „pulsaţiile" mântuitoare şi dătătoare de viaţă ale doxologiei Dumnezeirii Treimice şi le îmbracă cu mărinimie şi cu dragoste dezinteresată, cu sinceritate şi nevinovăţie, cu răbdare şi îngăduinţă, cu jertfire de sine, smerenie şi pocăinţă. Pentru că numai îmbrăcat cu aceste veşminte, sufletul poate să fie părtaş al bunătăţilor cereşti, pe care Domnul le dăruieşte în fiecare zi cu îndestulare. Povestea lui Iannis nu se încheie în paginile care urmează. Dimpotrivă, acum doar începe şi ne îndeamnă să pornim împreună cu el în cea mai frumoasă călătorie pe care am făcut-o în viaţa noastră.

Articole Recente

Personalități ale Ortodoxiei Românești

Data nașterii:
Locul nașterii: Comuna Deleni, jud. Cernăuţi
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: Pârscov - Buzău
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: comuna Oncești, jud. Tecuci interbelic (astăzi în jud. Bacău)
Data adormirii:

Biblioteca - Cărți Creștin Ortodoxe

Despre semnele sfârșitului
Anonim
Editura CHRISTIANA - S.O.S Medical - Teologia sexualităţii
DR. GENOVEVA TUDOR / RĂZVAN CODRESCU