TÂLHARUL CEL ÎNȚELEPT

Autor
Sf. Nicolae Velimirovici
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături
Viețile Sfinților

"Pe când Dreptul Iosif și Preacurata Fecioară fugeau în Egipt de sabia lui Irod, în calea lor s-au întâlnit cu niște tâlhari la drumul mare. Dreptul Iosif ducea de căpăstru măgarul pe care așezase puțina sa avuție și pe care ședea însăși Preasfânta Născătoare de Dumnezeu cu Fiul ei la sân.

Tâlharii au apucat măgarul pentru a-l duce cu ei. Atunci unul din tâlhari s-a apropiat de Maica lui Dumnezeu voind să afle ce ține la piept, și văzând pe Pruncul-Hristos, s-a minunat de negrăita Lui frumusețe și a zis întru uimirea sa:

"Dacă Dumnezeu Însuși ar lua trup omenesc, nu ar fi mai frumos decât Pruncul Acesta!" Apoi a poruncit fraților săi de tâlhărie să nu răpească nimic de la acești drumeți.

Voind să mulțumească tâlharului celui milostiv, Preasfânta Fecioară a zis către el: "Cunoaște că Pruncul Acesta îți va dărui bună răsplată pentru binele pe care i l-ai făcut tu astăzi."

Trecând de atunci 33 de ani, tâlharul acesta spânzura pe cruce pentru fărădelegile sale, de-a dreapta Crucii lui Hristos. Numele lui era Dismas, iar al tâlharului aflat de-a stânga lui Hristos era Ghestas.

Văzându-L pe Hristos Domnul răstignit fără de vină, Dismas s-a căit de toate răutățile făcute în viața sa. În vreme ce Ghestas Îl ocăra pe Domnul, Dismas L-a apărat zicând: Acesta nici un rău nu a făcut (Luca 23, 41).

Sfântul Nicolae Velimirovici: de ce există atâta deznădejde şi atâția oameni disperați în epoca noastră?

Autor
Sfântul Nicolae Velimirovici
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături

Întrebați-vă de ce există atâta deznădejde şi atâția oameni disperați în epoca noastră?

Datorită golirii minții (a spălării creierului- n.trad.) şi a pustietății inimii.

Mintea lor nu se gândeşte la Dumnezeu, iar inima lor nu Îl iubeşte.

Lumea întreagă nu poate să umple (să ducā la o deplinătatea fericirii) mintea omenească, acest lucru numai Dumnezeu poate să îl facă.

Fără Dumnezeu mintea este întotdeauna goală si toate cunoştințele care intră în minte cad într-un aabis.

Iubirea întregii lumi nu poate să umple inima omului, pentru că inima simte că iubirea lumească este schimbătoare şi că este ca fluxul si refluxul mării.

Frații mei, mintea şi inima noastră aparțin lui Dumnezeu şi numai El poate să le umple cu puterea Lui - să le umple cu propria Lui înțelepciune, cu credință şi cu iubire.

Fără Dumnezeu nu există decât neştiință şi ignoranță.

Fără Dumnezeu totul este mâhnire şi tulburare.

Fără Dumnezeu totul este deznădejde.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Sfântul Nicolae Velimirovici: de ce există atâta deznădejde şi atâția oameni disperați în epoca noastră?

Autor
Sfântul Nicolae Velimirovici
Tipar
Articol
Topic
Sfinți și Învățături

Intrebați-vă de ce există atâta deznădejde şi atâția oameni disperați în epoca noastră? Datorită golirii minții (a spălării creierului - n. trad.) şi a pustietății inimii. Mintea lor nu se gândeşte la Dumnezeu, iar inima lor nu Îl iubeşte. Lumea întreagă nu poate să  umple (să ducā la o deplinătatea fericirii) mintea omenească, acest lucru numai Dumnezeu poate să îl facă. Fără Dumnezeu mintea este întotdeauna goală si toate cunoştințele care intră în minte cad într-un aabis.Iubirea întregii lumi nu poate să umple inima omului, pentru că inima simte că iubirea lumească este schimbătoare şi că este ca fluxul si refluxul mării.  Frații mei, mintea şi inima noastră aparțin lui Dumnezeu şi numai El poate să le umple cu puterea Lui. Să le umple cu propria Lui înțelepciune, cu credință şi cu iubire. 

Fără Dumnezeu nu există decât neştiință şi ignoranță.

Fără Dumnezeu totul este mâhnire şi tulburare.

Fără Dumnezeu totul este deznădejde.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Sfântul Nicolae Velimirovici: NIMIC NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOR

Autor
Sfântul Nicolae Velimirovici
Tipar
Cugetare
Topic
Sfinți și Învățături

Adeseori noi, pe neaşteptate, la un anumit ceas, întâlnim un om care izgoneşte întunericul adunat în sufletul nostru, rezolvând pe nepusă masă vreo problemă cu care ne confruntăm. Nu arareori se întâmplă să auzim de la vreun alt om un cuvânt care ne atinge sufletul, ori să spunem cuiva vreun cuvânt de îmbărbătare. Sau deodată primim o scrisoare de la cineva, mai cu seamă atunci când aceasta ne este de trebuinţă. Ori, încurcaţi în problemele vieţii, cu deznădejde încercăm să găsim o rezolvare cu puţinele noastre puteri, căutând ieşire dintr-un impas; când deodată ni se întâmplă ceva care schimbă radical situaţia. Prin urmare şi întâlnirea neobişnuită, şi cuvântul, şi scrisoarea, şi întâmplarea, toate sunt semne date nouă fie ca pedeapsă, fie ca luare-aminte, fie ca înţelepţire, fie ca adeverire, fie ca o chemare la pocăinţă.

Sfântul Nicolae Velimirovici

Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti:

Autor
Sfântul Nicolae Velimirovici
Tipar
Cugetare
Topic
Sfinți și Învățături
  1. despre Dumnezeu, până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; 

  2. despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoşti pe al tău; 

  3. şi despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă.

Sfântul Nicolae Velimirovici - Gânduri despre bine și rău.

Articole Recente

Personalități ale Ortodoxiei Românești

Data nașterii:
Locul nașterii: Comuna Deleni, jud. Cernăuţi
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: Pârscov - Buzău
Data adormirii:
Data nașterii:
Locul nașterii: comuna Oncești, jud. Tecuci interbelic (astăzi în jud. Bacău)
Data adormirii:

Biblioteca - Cărți Creștin Ortodoxe

Despre semnele sfârșitului
Anonim
Editura CHRISTIANA - S.O.S Medical - Teologia sexualităţii
DR. GENOVEVA TUDOR / RĂZVAN CODRESCU